Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ Aсоциирани членове   Associated Members

Фирмен знак / Logos

Фирма, дейност и координати

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОЗМЕТОЛОЗИ


Сдружението обединява специалисти от етерично мслените и козметични компании в България.


..................................................................................

e-mail:info@bgcosmetology.com

P.Makedonski@biesterfeld.com

www.bgcosmetology.com

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ( ИРЕМК)

 

Институтът разработва и внедрява сортове и технологии за отглеждане и преработка на етерично маслени и лечебни култури


..................................................................................  

Казанлък 6100

бул. Освобождение № 49

тел:+359 431 62039;

факс+359 431 62 083

Е-mail: iremk@iremk.net

www.iremk.net

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


Лаборатория „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ – ИОНХ – БАН провежда научни и приложни изследвания.


..................................................................................

София 1113, ул. Ак. Г. Бончев, бл. 11

Tel: 359 2 9793926

fax: 359 2 870 50 24

Контактно лице:

доц. Д-р Стефка Тепавичарова

e-mail: seastars@svr.igic.bas.bg

www.seastars-solilug.com

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД

 

Изследвания, експертизи, анализи на етерични масла, ароматични вещества, растителни екстракти и билки


..................................................................................

Gabrovo str., Severna zona,

Industrialna sgrada “Nezavisimost” 14, Stanzionna str.. fl.7,

P Box 601

Tel: +359 66 817 346; 817 348

Fax: +359 66 817 349

e-mail: bulrosa@sts.bg

e-mail:info@bulroselab.com

e-mail:bulrose@bulroselab.com

www.bulroselab.com

STATE LABORATORY  "BULGARSKA ROSA" Ltd.

ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ „БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД


Изследвания, експертизи, анализи на етерични масла, ароматични вещества, растителни екстракти и билки


..................................................................................

София 1000, 3, Ivan Vazov str.

Phone:++359 2 987 82 40;

fax:++359 2 987 93 74

e-mail: bgrosalab_sofia@abv.bg

kornelia.nikolaeva@gmail.com

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)


Университетът е основното научно ядро на кадрите в ЕМ и ПК бранш.


..................................................................................

Пловдив 4002, бул. Марица 26

Тел. +359 32 643005

Факс:+359 32 644 102

Е-mail: uht@uft-plovdiv.bg

www.uft-plovdiv.bg

ЛИНДЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД


Консултанска фирма специализирана в услугите на фармаковиджилънс и козметовиджилънс


..................................................................................  

София 1407, ул. Козяк 11, ет. 3

Тел: +359 2 437 37 79  

Контактно лице: Албена Ефтенова: +359 887 516 771

e-mail: albena.eftenova@lindeq.com

www.lindeq.com

ПФАЙФЕР КОНСУЛТИНГ ООД


Немска компания, която предоставя консултации в областта на производството на козметични продукти: Регламент 1223/2009, К ДПП, международните стандарти за натурална и органична козметика, вкл. извършване на одити и издаване на сертификати.

Управител: Михаел Пфайфер


..................................................................................

Pfeiffer Consulting GmbH, Landhausstrasse 45, 75334 Straubenhardt, Germany,

Phone: +49 (0)7082 9492950

Представител за източна Европа:

инж. Калина Добрева: +359 888341399
mp@pfeiffer-consulting.com
www.pfeiffer-consulting.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ


Браншова асоциация на биологичните производители в България. Нейни членове са над 250 сертифицирани биологични фермери, институти и фирми.


..................................................................................

1000 София, район Възраждане,

бул. Христо Ботев 48, ет. 2

тел: + 359 896144375

e-mail: bgbio.org@abv.bg

www.bgbio.org

СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"

Факултет по химия и фармация


Образователна и научна институция


..................................................................................  

гр. София 1164

бул. "Джеймс Баучър" 1

тел: 02/862 23 36, 02 8161 612,

02 8161 303, 0878 462 557,

Факс 02-962 54 38

E-mail: KM@LCPE.UNI-SOFIA.BG