Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ Aсоциирани членове   Associated Members

Фирмен знак / Logos

Фирма, дейност и координати

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОЗМЕТОЛОЗИ


Сдружението обединява специалисти от етеричномаслените и козметични компании в България.


..................................................................................

гр. Пловдив 4000, ул. „Сливница” № 7, ет.2, ап.5

e-mail: info@bgcosmetology.com, P.Makedonski@biesterfeld.com

www.bgcosmetology.com  

ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ (ИРЕМК)

 

Институтът разработва и внедрява сортове и технологии за отглеждане и преработка на етеричномаслени и лечебни култури


..................................................................................  

гр. Казанлък 6100, бул. „Освобождение“ 49

тел.: 0431 62 039; факс: 0431 62 083

е-mail: iremk@iremk.net

www.iremk.net

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


Лаборатория „СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“ – ИОНХ – БАН провежда научни и приложни изследвания.


..................................................................................

гр. София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11

тел.: 02 979 39 26, факс: 02 870 50 24

e-mail: seastars@svr.igic.bas.bg

www.seastars-solilug.com

НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД

 

Изследвания, експертизи, анализи на етерични масла, ароматични вещества, растителни екстракти и билки.


..................................................................................

гр. Габрово 5300, Северна зона,

Индустриална сграда „Независимост“, ул. „Станционна“ 14, ет. 7, ПК 601

тел.: 066 817 346; 817 348; факс: 066 817 349

e-mail: bulrosa@sts.bg, info@bulroselab.com, bulrose@bulroselab.com

www.bulroselab.com

STATE LABORATORY  "BULGARSKA ROSA" Ltd.

ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ „БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД


Изследвания, експертизи, анализи на етерични масла, ароматични вещества, растителни екстракти и билки


..................................................................................

гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ 3

тел.: 02 987 82 40; факс: 02 987 93 74

e-mail: bgrosalab_sofia@abv.bg, kornelia.nikolaeva@gmail.com  

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)


Университетът е основното научно ядро на кадрите от етеричномаслената и козметичната индустрии.


..................................................................................

гр. Пловдив 4002, бул. „Марица“ 26

тел. 032 643 005, факс: 032 644 102

е-mail: uht@uft-plovdiv.bg

www.uft-plovdiv.bg

ПФАЙФЕР КОНСУЛТИНГ ООД


Немска компания, която предоставя консултации в областта на производството на козметични продукти: Регламент 1223/2009, К ДПП, международните стандарти за натурална и органична козметика, вкл. извършване на одити и издаване на сертификати.


..................................................................................

гр. Щраубенхард 75334, Германия

тел.: +49 (0)7082 9492950

e-mail: mp@pfeiffer-consulting.com

www.pfeiffer-consulting.com


Представител за източна Европа:

инж. Калина Добрева: 0888 341 399

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ


Браншова асоциация на биологичните производители в България. Нейни членове са над 250 сертифицирани биологични фермери, институти и фирми.


..................................................................................

гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 48, ет. 2

тел: 0896 144 375

e-mail: bgbio.org@abv.bg

www.bgbio.org

СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"

Факултет по химия и фармация


Образователна и научна институция.


..................................................................................  

гр. София 1164, бул. "Джеймс Баучър" 1

тел.: 02 862 23 36, 02 816 16 12, 02 8161 303, 0878 462 557,

факс: 02 962 54 38

е-mail: km@lcpe.uni-sofia.bg