Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

РЕДКОЛЕГИЯ


1. проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова, УХТ – Пловдив

2. проф. д.т.н. инж. Степан Актерян, УХТ – Пловдив

3. проф. Тоня Георгиева, АУ – Пловдив

4. доц. д-р Валентина Христова-Багдасарян, НЦОЗА – София

5. доц. д-р Антон Тачев, НЦОЗА – София

6. доц. Ганка Баева – ИРЕМК, гр. Казанлък

7. д-р инж. Ирина Колева, УХТ – Пловдив

8. маг. биотехн. Даниела Аксентиева – Арома АД

9. Диана Иванова, БИС – София

10. Антония Царева, Хикома ЕООД

11. Паулина Пенова, БНАЕМПК