Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС


Политиката на БНАЕМПК и нейните членове е да се съобразяват с принципите, залегнали в действащото законодателство, включително и законодателството в областта на конкуренцията. Членовете приемат да се съобразяват напълно с цялото законодателство, настоящия Етичен кодекс и вътрешните правила на БНАЕМПК.


Със Етичния си кодекс БНАЕМПК установява принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на БНАЕМПК.

Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на БНАЕМПК като доброволна браншова организация на фирми, които стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите партньори и гарантират за качеството на предлаганите продукти и услуги.

Етичният кодекс се основава на готовността на своите членове да работят в съобразно добрите практики и етика при изпълнение на своята бизнес дейност.


Изтегли PDF Изтегли PDF