Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в което могат да членуват юридически лица и физически лица - търговци, регистрирани по Търговския закон (Закона за търговския регистър), или научни организации, които се занимават с производство, търговия, наука и образование в областта на етеричномаслената и парфюмерийно - козметичната промишленост в Република България.


БНАЕМПК се изгражда и функционира на принципите на автономността, демократичността, мандатността, делегатското начало и самофинансирането.


БНАЕМПК осъществява дейността си на основата на действащото гражданско законодателство, вкл. и приложимото законодателство в областта на защитата на конкуренцията, на своя Устав, Етичен Кодекс и на решенията на своите ръководни органи, взети в рамките на техните правомощия.Изтегли PDF Изтегли PDF