Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА“

В ежедневната си дейност Българската Национална Асоциация „Етерични Масла, Парфюмерия и Козметика“ (БНАЕМПК) използва различни данни, чрез които могат да бъдат идентифицирани лица, включително:

● настоящи, минали и бъдещи работници/служители;

● служители на фирми членове на БНАЕМПК;

● членове на Управителния и Контролния съвет;

● лица от списъка с експерти на БНАЕМПК;

● трети засегнати лица.

Поради събирането и използването на тази информация, организацията е адресат на многобройни законови разпоредби, които уреждат методите за извършване на дейностите по обработка на данните и предпазните мерки, които следва да бъдат осигурени.

Изтегли PDF