Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в което могат да членуват юридически лица и физически лица - търговци, регистрирани по Търговския закон (Закона за търговския регистър), или научни организации, които се занимават с производство, търговия, наука и образование в областта на етеричномаслената и парфюмерийно - козметичната промишленост в Република България.


Главната цел на БНАЕМПК е да обединява и подпомага усилията на своите членове за защита на техните професионални интереси и издигане на обществения им престиж като активен участник в развитието на етеричномаслената и парфюмерийно - козметичната промишленост в Република България.


Членството в БНАЕМПК е доброволно.


Членовете на БНАЕМПК могат да бъдат лицата, които отговарят на изискванията на чл.1 от Устава и които приемат да спазват Устава, Правилника за приемане и освобождаване на членове, Етичния кодекс и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.

Членовете на БНАЕМПК са Пълноправни, Почетни, Асоциирани, Коптирани.