Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

WELCOME

Fitness Check on endocrine disruptors

Покана до членовете на БНАЕМПК за отчетно общо събрание - 28.06.2019

Съвременни тенденции и перспективи при анализа на ароматични продукти от българска роза

- ROSEnsing 2nd meeting

- BG ROSEnsing

- Presentation Kazanlak

Регламент за биоцидите – предизвикателства по веригата на доставки за биоциди във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно биоцидните продукти

Класификация на химикали и взаимовръзка със законодателството по отпадъци новости и добри практики

Кръгова икономика – лесни решения на сложни проблеми или как да превърнем предизвикателствата в устойчиви модели на производство

Фаза 4 на Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ)

Прилагане на дерогации по чл. 15.4 от директивата за индустриалните емисии в България; задължения на операторите и указания за изпълнението им

Класификация на отпадъците

Класифициране на опасни отпадъци за целите на глава седма, раздел I на ЗООС (Директива Севезо III)

IFRA presentation on BMHCA

Personalisation in Beauty

The Legal Status of Cannabis in Cosmetics in the UK

Проучване „Рисковете за екологията и здравето от замърсяването с микропластмаси“

Доклад от изложението Cosmoprof Bologna 2019

Канабис и канабисова смола


ЗОНА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ -Съобщения

Каталог 2019 Newsletter E.O.P.C. Newsletter Документи Законодателство Експортна информация  Въпроси и отговори

Презентации от семинар „Капиталовият пазар като източник на бизнес растеж за малки и средни компании“ BALIP  BSE  IANMSP

COSMILE  виж видео

Поизводството на знаковото розово масло трябва да излезе на светло

Здравни изисквания към козметичните продукти

Взети решения на заседание на УС от 29.06.2018

БДС Компас, издание на БИС

Становища на SCCS относно някои вещества

Процедура за издаване на Free sale certificate

Процедура за издаване на GMP certificate

Нотификация на козметични продукти

Публична консултация за химикали ЕСНА

Tехнически документ за козметични претенции

Решения на УС_04.10.2018

WEB info HWCGuidance

Е-book -Cosmetics And Toiletries

Иранска козметика

Полска козметика

Румънска козметика

Cosmetics Business Regulatory

Каталог с наноматериали

PRESENTATION EFEO_IFEAT

PRESENTATION - Els Vrindts

BIA_Private

GLOBAL BAN ON ANIMAL TESTING

List of CMRs prohibited from 1-12-2010

Доклад на комисията за ендокринните нарушители