Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Членство Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ По-стари НОВИНИ

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНАЕМПК


Управителният съвет на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК), на основание чл. 29 от Устава на БНАЕМПК и чл.26 от ЗЮЛНЦ има удоволствието да Ви покани да присъствате и участвате в Отчетно Изборно Общото събрание на БНАЕМПК, което ще се проведе на 29 юни 2017 г. от 11.30 ч. в парк хотел „Санкт Петербург” , зала Пълдин, в гр. Пловдив при следния дневен ред:

1.            Отчет за дейността на УС на БНАЕМПК през 2016г.

2.            Доклад на КС за извършената проверка на финансовата дейност на БНАЕМПК за 2016г.

3.            Утвърждаване на проектопрограма за 2017 за дейността на БНАЕМПК.

4.            Утвърждаване на проектобюджет за 2017г.

5.            Избор на нов състав на УС и КС на БНАЕМПК с мандат 3г.

6.            Промяна в Устав на БНАЕМПК

7.            Разни.


При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 12.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.


Молим да предвидите това заседание във вашите програми и да получим писмено отговор за участието ви  или отсъствието ви до 20.06.2017год. на тел: 032/ 967 834;  или сканирано на  е-mail: projects@bnaeopc.com


Приложения: РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛМОНОЩНО.


С уважение,

Управителен съвет на БНАЕМПК

26 май 2017

НА 30.05. В БРЮКСЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА NATRUE


На 30.05. в Брюксел се проведе заседание на Общото събрание на Natrue (Международната асоциация на производителите на натурална козметика).

След официалната първа сесия се проведе дискусия относно бъдещето на натурална козметика. Гости бяха представители на редица европейски организации като Cosmetics Europe, Европейската федерация на търговците на етерични масла EFEO,  Германската козметична асоциация IKW, пр.

С коктейл бе отбелязан 10-годишният юбилей на Natrue.


31 май 2017

viber image.jpg

СЕМИНАР GMP ЗА КОЗМЕТИКАТА


На 02.06. в хотел „Рубис“, гр. Рудозем се проведе семинар „Добра производствена практика за козметиката“, организиран съвместно от БНАЕМПК и консултантска компания „Пфайфер консултинг“. Лектор на семинара бе г-н Михаел Пфайфер, който сподели своя над 25-годишен опит като консултант в областта на ДПП за козметика. Основавайки се на работата си с предприятия от различни европейски държави, вкл. България, г-н Пфайфер направи преглед на трудностите при практическото прилагане на изискванията за ДПП. В допълнение, представени бяха новостите при прилагане на стандарта ISO 22 716 (Козметични продукти. Добра Производствена Практика (GМP). Теоретичната част беше последвана и от практическа, като участниците в семинара имаха възможността да посетят производствената база на козметична компания Рубелла Бюти АД. БНАЕМПК изразява своята благодарност към г-н Красимир Митев, Изпълнителен Директор на Рубелла Бюти АД за топлото посрещане и предоставената възможност.

6 юни 2017

1.jpg 2.jpg 4.jpg 3.jpg 5.jpg

РОЗОВА КАМПАНИЯ 2017


Продължава интензивната работа на дестилериите, ангажирани с преработката на розов цвят. Повечето от преработвателите работят при пълен капацитет, при 24-часов цикъл. Очакванията са, че и през следващите няколко дни ще има много суровина поради продължаващите благоприятни условия за цъфтеж на розата: чести превалявания и високи температури. По данни на МЗХ, отдел Агростатистика площите с маслодайна роза са 39 090 дка, което е допълнителен аргумент в подкрепа на данните за високи добиви от цвят през настоящата кампания.

9 юни 2017 г.

rosa-damascena-damaszener-rose_press.jpg

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание кандидатурата на фирма ВАЛЕНТИНА БЕВАКУА ЕООД за пълноправен член на БНАЕМПК, представена на вниманието на УС, на редовно годишно заседание. Съгласно уставните документи на БНАЕМПК, КАНДИДАТУРАТА СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, публикувана на сайта на асоциацията.

За повече информация за ВАЛЕНТИНА БЕВАКУА ЕООД, може да посетите сайта на компанията, както и да се запознаете с приложените към кандидатурата документи и информация за дейността й.


ЗА НАС   ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА БНАЕМПК


На 29.06.2017 г. в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“ се проведе заседание на ОС на БНАЕМПК. На заседанието бяха разгледани и приети Отчет за дейността на УС на БНАЕМПК през 2016г., Доклад на КС за извършената проверка на финансовата дейност на БНАЕМПК за 2016г., Програма за дейността на БНАЕМПК през 2017 г. и Бюджет на БНАЕМПК за 2017 г., взето бе решение за изменение и допълнение на Устава на асоциацията.

На заседанието бе избран нов състав на УС и КС на БНАЕМПК с мандат 2017-2020 г., а именно: Управителен съвет с председател инж. Деян Тодоров (СТС Холдинг груп ООД), заместник-предзседатели Боряна Кралева (Българска роза АД), Евгений Иванов (Арома АД), Мила Златкова (Билка Лайфстайл ООД), Филип Лисичаров (Еньо Бончев ООД) и членове: Анна Попара (Л Ореал България ЕООД), Ангел Токмакчиев (Роза етерна ООД), Атанас Георгиев (Розаимпекс ООД), Жечко Калчев (Натурпродукт ООД), Здравко Стайков (Ловенщайн България Трейд ООД), Неделчо Беличев (Натюрбейс АД), Николай Ненков (Гален-Н АД), Пламен Станковски (Булаттарс продакшън кампани ООД), Светослав Узунов (Рубелла Бюти АД), Таня Калакунова (Кокона ЕТ), както и Контролен съвет в състав: Албена Стоянова (УХТ), Любомир Стефанов (Лотос експерт ООД) и Татяна Бинева (Дори лукс ООД).

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg