Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Нотификация на козметични продукти

в Портала за нотификация на козметични продукти (CPNP)


С влизането в сила на Регламент 1223/2009 пускането на пазара на козметични продукти ще бъде задължително предхождано от регистрация на компанията производител / вносител/ дистрибутор в Новата централизирана система за нотификация на козметични продукти в Европейския съюз и нотификация на всеки козметичен продукт. Това задължение касае и продуктите, които са вече на пазара.


В тази връзка БНАЕМПК предлага нова платена услуга за козметичните компании: регистрация в CPNP и/или нотификация на козметични продукти.

1.    Регистрацията на членове-производители е безплатна услуга за членове на БНАЕМПК и е на стойност 50 лв. за нечленове-производители.

1.1. Регистрацията за членове-дистрибутори на БНАЕМПК е безплатна услуга. Регистрацията за нечленове-дистрибутори на БНАЕМПК  е на стойност 50 лв.

2.    За производители - нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

•    Еднокомпонентен продукт:     20 лв./ продукт за членове

40 лв./ продукт за нечленове

•    Многокомпонентен продукт    40 лв./ продукт за членове

60 лв./ продукт за нечленове

2.1.  За дистрибутори - нотификацията на продукти с етикети и рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, както следва:

•    Еднокомпонентен продукт:    10 лв./ продукт за членове

30 лв./ продукт за нечленове


•    Многокомпонентен продукт    20 лв./ продукт за членове

40 лв./ продукт за нечленове


При нотификация на продукти над 10 бр. цената се редуцира по договаряне.