Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ Cуровини, материали и опаковки   Manufacturers and Importers of raw Materials,  Packages and Equipment

Фирмен знак / Logos

Фирма, дейност и координати

АЗЕЛИС БЪЛГАРИЯ ЕООД


Официален представител на IFF за България, както и на продукти на фирмите MERCK, DSM, GATTEFOSSE и др.


..................................................................................  

София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36, СТЦ Интерпред, офис 410 В

тел.: 02 971 21 30,

факс: 02 971 37 94

e-mail: infobg@azelis.com


офис Пловдив:

тел.: 032 586 595; 032 950 538,

0887 272 117  

факс: 032 950 537

e-mail: shtiliyan.shtiliyanov@azelis.com

www.azelis.com

BASF EOOД


Производство и доставка химикали за козметиката, суровини за растителна защита, строителна химия, добавки за бетон, пластмаси, полиуретани, дисперсии и пигменти, химикали и др.


.................................................................................. София 1618, район Витоша,

бул. „България“ 118, Абакус бизнес център, ет. 1

тел.: 02 915 20 58; 02 915 20 34

факс: 02 915 20 34

office-bulgaria@basf.com

www.basf.bg

БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД


Технологични решения за хигиенен и микробиологичен контрол и системи за мониторинг.


.................................................................................. .

Сливен, ул. Стефан Караджа 38 А

Tel/ fax:+ 359 044/624 777

e-mail: sales@biokom-trend.com officetr@biokom-trend.com

www.biokom-trend.com  

ЕЛ ПИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД


Вносител и дистрибутор на суровини за Козметичната и Фармацевтичната Индустрия.


.................................................................................. София 1040, бул. Драган Цанков 36,

СТЦ Интерпред, офис 502Б

тел: 02 971 79 00, 0887 315 892

факс: 02 971 46 56

е-mail: eddy@sd-pharma.bg

www.lpc-grp.com

ЛОВЕНЩАЙН БЪЛГАРИЯ ТРЕЙД ООД


Представителство на най-голямата американска компания "Jos. H. Lowenstein & Sons, Inc." за производ-ство на багрила и спомагателни мате-риали за козметичната, кожухарска и текстилна промишлености.


..................................................................................   

гр. Пловдив 4002, ул. „Дарвин“ 2

тел.: 032 655 999

факс: 032 655 995

е-mail: office@jhl-bg.com

www.jhlowenstein.com

ПАН ХИМИЯ ООД


Представител на водещите световни производители предлагащи козметични съставки, в т.ч. активни съставки, масла, емулгатори, ПАВ, оцветители, УВ - филтри, ексфолианти, емолиенти, полимери, слънцепредпазни продукти и др.


..................................................................................  

офис гр. София

гр. София 1618, П.К. 235

тел./факс: 02 858 23 99, 02 850 56 42

e-mail: sofia@pan-chemicals.com


офис Пловдив:

гр. Пловдив 4000, П.К. 375

тел./факс: 032 620 441, 032 620 451

e-mail: plovdiv@pan-chemicals.com


офис Бургас:

гр. Бургас 8000, ул. „Адам Мицкевич" 5, ап. А-11

тел./факс: 056 840 224, 056 842 203

e-mail: bourgas@pan-chemicals.com

www.pan-chemicals.com

САБА БГ ООД


Внос на стъклени, метални и акрилни опаковки за козметиката


.................................................................................. гр. Варна 9023, бул. „Януш Хуниади“ 31, офис 302

тел./факс: 052 341 082, тел.: 052 500 139

e-mail: office@saba.bg

e-mail: saba.packaging@abv.bg

www.saba.bg

SIDORENKO INGREDIENTS LTD.

СИДОРЕНКО ИНГРИДИЕНТС ООД


Вносител и дистрибутор на специали-зирани съставки с приложение и акцент върху натуралните, функцио-нални и безопасни продукти.


.................................................................................. Бургас 8008

Ул. Транспортна 37

тел: +359 56 874010

е-mail: ingredients@sidorenko.net

www.sidorenko.net

ЮРИЙ ГАГАРИН АД


Водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия и на филтърни пръчки за цигарената, хранителната  и козметичната промишленост.


.................................................................................. Пловдив 4003

Ул. Рогошко шосе № 1

тел.: +359 32 907 213; +359 32 368

факс: +359 32 945 405

e-mail: gagarin@gagarin.eu

www.gagarin.eu