Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ


С Вътрешните правила за обмен на информация се регламентират дейностите, свързани с обмен на информация между членовете на БНАЕМПК, с цел да се гарантира съблюдаването на принципите на лоялна и ефективна конкуренция между тях и да се избегнат каквито и да било антиконкурентни резултати при осъществяване дейността на асоциацията.

Вътрешните правила за обмен на информация представляват неразделна част от Устава на БНАЕМПК.


Вътрешните правила Насоки на КЗК

Изтегли PDF Изтегли PDF