Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Съвместен семинар с Пфайфер консултинг на тема „Добри производствени практики в козметиката“ с лектор Михаел Пфайфер

На 08.02.2018г. се проведе съвместен семинар на БНАЕМПК с Пфайфер консултинг на тема Добри производствени практики в козметиката с лектор Михаел Пфайфер. Семинарът се проведе в гр. Пловдив, парк хотел Санкт Петербург, зала „Дружба“, от 10.00 ч. Семинарът обхванa темите за законодателната рамка: актуално състояние при прилагането на стандарта, в т.ч. представяне на 17-те раздела и задълбочено представяне на Раздел 5; представяне на възможности за интерпретиране на стандарта, обяснение на тези възможности и подготовка на компанията за одит. Семинарът бе организиран с любезното съдействие на г-н Михаел Пфайфер, като продължение на въвеждащ информационен семинар, проведен на 02.06.2017г.

На семинара бе представена и презентация на тема „АТФ Биолуминсценция – нов, иновативен подход към GMP. Бързи анализи на хигиената на повърхности и води, бърз микробиологичен контрол на краен продукт.Система за суха дезинфекция на работни помещения“ от страна на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ“ ООД.

viber image.jpg viber image2.jpg viber image3.jpg viber image4.jpg