Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Съвместен семинар с L`Oreal на тема „Промени в козметичното законодателство“ – 01.02.2018 г.

На 01.02.2018 г.(четвъртък) ще се проведе съвместен семинар между БНАЕМПК и Лореал България на тема „Промени в козметичното законодателство“ Семинарът ще се проведе в гр. Пловдив, парк хотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“ от 9.30ч. и ще обхване темите: Информация, относно последните промени и предстоящите такива във връзка с прилагането на Регламент 1223/ 2009; Влияние на приложението на Регламента върху производителите и потенциалните предизвикателства във връзка с това приложение; актуална информация за регулаторните процеси на ниво Европейски съюз и безопасността на козметичния продукт“. В програмата е включено и представяне на международната лаборатория за анализи и тестове J.S.Hamilton Romania SRL.

Програма и регистрационна карта


 Съвместен семинар с Пфайфер Консултинг на тема „Добри производствени практики в козметиката“ – част 2 – 08.02.2018 г.

На 08.02.2018г. (четвъртък) ще се проведе съвместен семинар на БНАЕМПК с Пфайфер консултинг на тема Добри производствени практики в козметиката, с лектор Михаел Пфайфер. Семинарът ще се проведе в гр. Пловдив, парк хотел Санкт Петербург, зала „Дружба“, от 10.00ч.(регистрация). Семинарът ще обхване темите за законодателната рамка: актуално състояние при прилагането на стандарта, в т.ч. представяне на 17-те раздела и задълбочено представяне на Раздел 5. Представяне на възможности за интерпретиране на стандартта, обяснение на тези възможности и подготовка на компанията за одит. Семинарът се организира с любезното съдействие на г-н Михаел Пфайфер, като продължение на въвеждащ информационен семинар, проведен на 02.06.2017г. За участвалите и заплатили първоначалната такса, понастоящем заплащане не е необходимо. За всички новорегистрирани участници таксата за настоящия семинар е в размер на 60 лв. Моля, да обърнете внимание за ограничението на брой участници от една компания (до 2 човека), породено от желанието ни за качествено проведено обучение и активен диалог с участниците. Семинарът ще протече по програма от 10.30ч. до 16.00ч., с обедна почивка от 12.30 до 13.00ч. Моля, при желание, регистрирайте вашия интерес на електронен адрес: office@bnaeopc.com  

Програма и регистрационна карта