Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

УСЛУГИТЕ СА ДОСТЪПНИ САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БНАЕМПК!


ИЗДАВАНЕ ОТ БНАЕМПК НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЛЕДВАНЕ ПРИНЦИПИТЕ

НА ДОБРАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА GMP ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ


Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с узаконяването вноса на козметични продукти в някои държави извън ЕО, където в пакета регистрационни документи се изисква GMP сертификат (декларация) от външна организация.

За улеснение, представяме на вашето внимание бланки на:


ИЗДАВАНЕ ОТ БНАЕМПК НА СЕРТИФИКАТ ЗА СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква Сертификат за свободна продажба от външна организация.

За улеснение, представяме на вашето внимание:


ЗАВЕРКА ОТ БНАЕМПК НА B.S.E. ДЕКЛАРАЦИЯ /СЕРТИФИКАТ/ ЗА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с реализирането на вноса на козметични продукти в определени държави, където в пакета регистрационни документи се изисква заверена от външна организация B.S.E. Декларация.

За улеснение, представяме на вашето внимание: